Poprzednie edycje

Wyniki 2.edycji konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego

W drugiej edycji Rada Programowa GFF zdecydowała się wyróżnić aż 7 filmów. Pula wsparcia produkcji i scenariuszy (konkurs scenariuszowy trwa do 30 września) wynosi 1 mln złotych.

Film fabularny

DETEKTYW BRUNO: ZŁOTO BAŁTYKU reż. Magdalena Nieć i Mariusz Palej  300 000 zł

DZIADKU, WIEJEMY! reż. Olga Chajdas 164 000 zł

LAS reż. Joanna Zastróżna 80 000 zł

Film dokumentalny

UKRYTE reż. Monika Kotecka 20 000 zł

Film animowany

RYJÓWKA PRZEZNACZENIA reż. Marcin Wasilewski 180 000 zł

ROCK BOTTOM reż. Maria Trenor, Zbigniew Czapla 160 000 zł

JUŻ MNIE NIE MA reż. Nawojka Wierzbowska 40 000 zł

Wyniki 1.edycji konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego

Do konkursu zgłoszono łącznie 18 projektów. Podlegały trzyetapowej ocenie: formalnej, eksperckiej (artystycznej oraz ekonomicznej) i strategicznej.

Oceny artystycznej dokonał zespół ekspercki w składzie: Anna Różalska (producentka filmowa), Agnieszka Smoczyńska (reżyserka m.in. „Córek Dancingu” i „The silent twins”), Grzegorz Wacławek (producent i reżyser filmów animowanych), Jerzy Armata (krytyk filmowy), Paweł Łoziński (reżyser filmowy i dokumentalny „Film balkonowy”) i Michał Marczak (reżyser m.in. „Wszystkich nieprzespanych nocy”).

Oceny ekonomicznej dokonały ekspertki: Zofia Jaroszuk (producentka filmowa) i Anna Pachnicka (producentka filmowa)

Oceny strategicznej, zgodnej z celami Gdańskiego Funduszu Filmowego, dokonała Rada Programowa GFF w składzie: Paweł Orłowski – przewodniczący, przedstawiciel Prezydent Miasta Gdańska; Magdalena Renk-Grabowska – przedstawicielka Prezydent Miasta Gdańska; Agnieszka Owczarczak – przedstawicielka Rady Miasta Gdańska; Aleksandra Szymańska – przedstawicielka Operatora/Instytutu Kultury Miejskiej; Magdalena Sroka – przedstawicielka środowiska filmowego; prof. Marcin Adamczak – przedstawiciel środowiska filmowego; prof. Krzysztof Kornacki – przedstawiciel lokalnego środowiska filmowego, Beata Dunajewska – przedstawicielka Rady Miasta Gdańska.

W kategorii film fabularny wybrano dwa projekty do dofinansowania:

W kategorii film dokumentalny:

W kategorii film animowany:

Gratulujemy!

 Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu.