Nabór – 3. edycja konkursu

Rusza 3.edycja konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego!

Gdański Fundusz Filmowy ogłasza 3. edycję konkursu na produkcję filmową.Budżet konkursu w 2024/2025 roku wynosi 900 000 zł.

Kryterium decydującym o przyznaniu dofinansowania jest powiązanie produkcji filmowej z Gdańskiem – jako miejscem realizacji filmu, tematycznie, poprzez udział twórców i przedsiębiorców z Gdańska oraz wysokość wydatkowanych lokalnie środków.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone projekty:
• filmów fabularnych pełnometrażowych (czas trwania powyżej 70 minut), 
• dokumentalnych,
• animowanych. 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, operator Gdańskiego Funduszu Filmowego, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Warunki konkursu określa Regulamin Konkursu.

Składanie wniosków:

W ramach Konkursu wymagane jest złożenie wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym platformy E-PUAP. Wniosek można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w formie archiwum w formacie .zip lub.7z poprzez formularz na stronie.

Szczegółowe informacje o składaniu wniosków oraz potrzebnych dokumentach, dostępne są w Regulaminie Konkursu.

Wnioski będą przyjmowane od 15 kwietnia 2024 r.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r. do godziny 23:59. Za termin złożenia uważa się datę wpływu uzupełnionego formularza z załączonym wnioskiem elektronicznym na stronie.

Potwierdzenia złożenia wniosków będą wysyłane elektronicznie.

Regulamin Konkursu, formularz aplikacyjny oraz inne załączniki dostępne są do pobrania poniżej.

Załączniki