GDANSK SCRIPT 2023

GDANSK SCRIPT 2023 – ruszył nabór wniosków

Gdański Fundusz Filmowy ogłasza 1.edycję konkursu scenariuszowego!

Naszym celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych scenariuszy pełnometrażowych filmów fabularnych oraz konceptów seriali, które są powiązane z Gdańskiem, w szczególności fabularnie (poprzez osadzenie akcji w Gdańsku, bohaterów, tematykę).

Partnerem tegorocznej edycji jest międzynarodowa platforma networkingowa dla branży filmowej CREW UNITED.

Kategorie konkursowe:

Jury:

W skład Jury Konkursu wejdą: członkowie/członkinie Rady Programowej GFF, filmowcy/filmowczynie, scenarzyści/scenarzystki, przedstawiciele/przedstawicielki branży i kultury filmowej oraz członkinie CREW UNITED

Spośród finalistów/finalistek Operator Konkursu wyłoni laureatów/laureatki w obu kategoriach, którym przyzna następujące nagrody pieniężne:

  1. Główna Nagroda: 20 000 zł brutto;
  2. Druga Nagroda: 5 000 zł brutto;
  3. Trzecia Nagroda: 3 000 zł brutto.

Niezależnie od nagród przyznanych w ramach Konkursu, członkowie zespołu Crew United przyznają dodatkową nagrodę dla Najlepszego Scenariusza Konkursu. Będzie to 5-letnia, darmowa subskrypcja Premium na platformie networkingowej Crew United i darmowa konsultacja w zakresie tworzenia efektywnego profilu i nawiązywania międzynarodowych kontaktów w celu rozwoju kariery.

Składanie wniosków:

Wniosek można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w formie archiwum w formacie .zip lub.7z poprzez stronę: (link do formularza)

Szczegółowe informacje o składaniu wniosków oraz potrzebnych dokumentach, dostępne są w Regulaminie Konkursu.

Wnioski będą przyjmowane od 17 lipca 2023 r.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2023 r. do godziny 23:59.

Za termin złożenia uważa się datę wpływu uzupełnionego formularza z załączonymi dokumentami na stronie formularza

Potwierdzenia złożenia wniosków będą wysyłane elektronicznie.

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz inne załączniki dostępne są PONIŻEJ