Nabór 2022

Gdański Fundusz Filmowy 2022 – ruszył nabór wniosków!

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku ogłasza 1. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej.
Budżet konkursu w 2022/2023 roku wynosi łącznie 1 mln zł brutto.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Gdańskiem poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę, a także udział w realizacji twórców i przedsiębiorców z Gdańska oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone projekty:
• filmów fabularnych pełnometrażowych (czas trwania powyżej 70 minut), 
• dokumentalnych,
• animowanych. 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, operator Gdańskiego Funduszu Filmowego, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Warunki konkursu określa Regulamin Konkursu.

Składanie wniosków:

W ramach Konkursu wymagane jest złożenie wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym platformy E-PUAP. Wniosek można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w formie archiwum w formacie .zip lub.7z poprzez formularz na stronie

Szczegółowe informacje o składaniu wniosków oraz potrzebnych dokumentach, dostępne są w Regulaminie Konkursu.

Wnioski będą przyjmowane od 23 maja 2022 r.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca do godziny 23:59.

Za termin złożenia uważa się datę wpływu uzupełnionego formularza z załączonym wnioskiem elektronicznym na stronie.

Potwierdzenia złożenia wniosków będą wysyłane elektronicznie. Regulamin Konkursu, formularz aplikacyjny oraz inne załączniki dostępne są poniżej.

Załączniki