Wyniki konkursu 1. edycji

Wyniki 1.edycji konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego

Do konkursu zgłoszono łącznie 18 projektów. Podlegały trzyetapowej ocenie: formalnej, eksperckiej (artystycznej oraz ekonomicznej) i strategicznej.

Oceny artystycznej dokonał zespół ekspercki w składzie: Anna Różalska (producentka filmowa), Agnieszka Smoczyńska (reżyserka m.in. „Córek Dancingu” i „The silent twins”), Grzegorz Wacławek (producent i reżyser filmów animowanych), Jerzy Armata (krytyk filmowy), Paweł Łoziński (reżyser filmowy i dokumentalny „Film balkonowy”) i Michał Marczak (reżyser m.in. „Wszystkich nieprzespanych nocy”).

Oceny ekonomicznej dokonały ekspertki: Zofia Jaroszuk (producentka filmowa) i Anna Pachnicka (producentka filmowa)

Oceny strategicznej, zgodnej z celami Gdańskiego Funduszu Filmowego, dokonała Rada Programowa GFF w składzie: Paweł Orłowski – przewodniczący, przedstawiciel Prezydent Miasta Gdańska; Magdalena Renk-Grabowska – przedstawicielka Prezydent Miasta Gdańska; Agnieszka Owczarczak – przedstawicielka Rady Miasta Gdańska; Aleksandra Szymańska – przedstawicielka Operatora/Instytutu Kultury Miejskiej; Magdalena Sroka – przedstawicielka środowiska filmowego; prof. Marcin Adamczak – przedstawiciel środowiska filmowego; prof. Krzysztof Kornacki – przedstawiciel lokalnego środowiska filmowego, Beata Dunajewska – przedstawicielka Rady Miasta Gdańska.

W kategorii film fabularny wybrano dwa projekty do dofinansowania:

W kategorii film dokumentalny:

W kategorii film animowany:

Gratulujemy!

 Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu.