Strona główna

1. Edycja Konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego

Nabór wniosków do 1. Edycji Konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego na udział w produkcji filmowej został zakończony.

Gdański Fundusz Filmowy został utworzony w kwietniu 2022 roku, działa w strukturach Instytutu Kultury Miejskiej.

Priorytetowymi celami Gdańskiego Funduszu Filmowego są:

– rola kulturotwórcza – wspieranie dobrych produkcji filmowych i pokazywanie Gdańska jako miasta o wyjątkowym charakterze, kulturze i wartościach

– rola kulturowo – ekonomiczna – rozwój Gdańska jako ośrodka rozwoju kultury filmowej – wspieranie rozwoju środowiska filmowego: producenckiego, produkcyjnego i związanego z postprodukcją.